IX.OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI
12.03.2019

 

IX.OLAĞAN GENEL KURULU

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mezunları Derneği 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı  25 Mart 2019 Pazartesi  günü saat 17.30’da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlük Binası 3.Kat BAP Toplantı Salon’unda aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde Genel Kurul, çoğunluk aranmaksızın 29 Mart 2019 Cuma günü saat 17:30 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlük Binası 3.Kat BAP Toplantı Salon’unda yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

 

GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Divan Kurulunun Oluşturulması
 3. Saygı Duruşu
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Sunulması
 5. Denetim Kurulu Raporunun Sunulması
 6. Yönetim Kurulu İbrası
 7. 2019 ve 2020 Yılları Üyelik Kayıt ve Yıllık Aidatlarının Belirlenmesi
 8. 10.Dönem Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçilmesi
 9. 2019 ve 2020 Yılları Tahmini Bütçenin Sunulması
 10. Dilek ve Temenniler
 11. Kapanış