Amacımız

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

 
 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mezunları arasındaki sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri arttırmak, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak, üyeler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, öğrenci ve mezunların sorunları ile ilgilenmek ve üniversitemizin tanıtımına, sosyal, kültürel ve bilimsel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 25 Mayıs 2002 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mezunları Derneği (OGÜMED) kurulmuştur.

Amacımız 
 
Dernek kuruluş amacında da belirtildiği gibi, derneğimiz,
-Mezunlarımız arasındaki iletişimi sağlamak (sitedeki adres veritabanı aracılığıyla bir dönem arkadaşınızın iş adres bilgilerine ulaşabilirsiniz),
-Mezun buluşmaları organize etmek     
     .Üniversitemiz bahar şenlikleri haftasında mezunlarımızı bir araya getirmek,     
      .Mezunlar yemeği düzenlemek,     
       .Sosyal geziler organize etmek vb.
-İş aramak/bulmak,
-Üniversitemizin tanıtımına destek olmak,
-Yardıma muhtaç öğrencilerimize karşılıksız burs vermek veya verilmesini sağlamak
 
gibi temel etkinlikleri yerine getirmeyi  amaçlamaktadır.
 

Tanıtım Faaliyetleri

 
Derneğin tanıtım faaliyetlerine öncelikle ESOGÜ bünyesinde başlanmış, her öğretim elemanına üyelik bilgileri ile üyelik formu ulaştırılmıştır. 
Müh. Mim. Fakültesi mezunlarına yerel düzeyde erişim sağlanmış, TMMOB odaları aracılığıyla derneğin kuruluş bilgilendirmesi sağlanmış, oda  Bülten dergilerinde duyuru yayınlanmıştır. 
Dernek üyeleri arasındaki kaynaşmayı arttırmak amacıyla, ulaşım giderleri derneğimizden karşılanmak üzere, tarihi ve turistik yerlere geziler düzenlenmiştir.
İlki 2005 Eylül ayında yapılmış olan Mezunlar Yemeği, her yıl Haziran veya Eylül aylarında düzenlenmektedir. 
Mezunların birbirleri ve dernek arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla site hazırlanma çalışmaları Mart 2004 ayında başlamış, Eylül 2004 ayında faaliyete başlamıştır. 
5072 sayılı kanun derneklerin kurum (ESOGÜ) içinde ikametini yasaklamıştır. Mevcut üye potansiyeli dikkate alındığında, derneğimizin bağımsız bir mekanda faaliyet göstermesi çok zor olmakla birlikte, derneğimizin, mezunlar ile üniversitemiz arasında bağıntı kuran, kurumsallaşmayı arttıran önemli bir birim olması dikkate alınarak, derneğimizin devamına karar verilmiştir. 
 
 
Daha fazla mezunumuza ulaşmak için başka stratejileri uygulamak zorundayız. Rutin tanıtımlarımız devam ederken 4 önemli stratejik yöntemi uygulamaya koyduk.

1. Mezunlar Sitesi

Tüm mezunlarımızın, özellikle işyeri bilgilerini tutmak, böylece mezunlarımızın birbirleri ile iletişim sağlamasına imkan vermek amacıyla site yapılmıştır.
Derneğimizin güçlenmesi halinde daha etkili modüllerin eklenmesi mümkün olabilecektir.

2. Bölüm Temsilciliği

Gerek mezunlarımıza erişim ve gerekse siteye kayıt yapan mezunlarımızın kayıt onayı ile sorumla olmak üzere, her bölümden bölüm temsilcisi belirlenmiştir. Geçen zaman içinde kendilerinden yeterli destek sağlanamadığından temsilcilikler iptal edilmiştir. Siteye üye sayısı arttığında, her bölümden, bu tür konularda özveriyle destek olabilecek mezunlarımız olabileceğine inanıyoruz. 

3. Bölüm Mesaj Grubu

Ağustos 2006 ayında, bazı birimler için fakülte/YO bazında olmak üzere, her bölüm için mesaj grubu kurulmuş, gönüllülük esası ile moderatorler atanmıştır. Mevcut 24 mesaj grubundan, özellikle Kimya ve Biyoloji Bölümü mesaj grupları oldukça aktif bir şekilde yönetilmektir. Mesaj grubunun aktifliği önemli ölçüde mesaj grubu moderatörünün ilgi düzeyine bağlıdır. Yakında diğer mesaj gruplarının da Biyoloji ve Kimya mesaj grupları gibi etkin olmasını umut etmekteyiz.

4. Mezunlarımızın Katkıları

Site aracılığıyla çok az oranda mezunlarımıza ulaşılabilir. Bölüm bazında %10'u geçmez. En büyük destek mezunlarımızdan gelmelidir.
Bir ağacı dikkate alınız. Bir gövde, ona bağlı 8-10 dal, her bir dala bağlı 8-10 dalcık, her bir dalcığa bağlı onlarca küçük dalcık ... Her mezunumuz 8-10 diğer mezunumuza organizasyonumuz hakkında bilgi verme özverisinde bulunursa, bir yıl gibi kısa bir sürede bölüm mezunlarının %50'si bulunabilir. Böyle bir çalışmanın örneği yaşandı. Endüstri Müh. bölümü mezunlarının, benzer bir yöntemle, 6 ay içinde %50'si, bir yıl içinde %75'i bulundu.

Dernek Üyeliği

Bu güne kadar mezunlarımıza yönelik hiç bir sistematik çalışma yapılmamıştır.  Gönüllülük esasına dayanan sistemler de fazla uzun ömürlü olmamaktadır. Sistem sorumlusu kişidir, herhangi bir nedenle çekildiğinde, sistem ya dejenere olur ya da çok kısa sürede çöker. Üniversitemiz mezunları için kalıcı bir sistem, derneğimiz kurulmuştur. Desteğiniz olduğu sürece yaşar.
 
Derneğimiz için büro tutma ve bazı zorunlu faaliyetlerin yürütümü için harcamalar yapılmak zorundadır. Sınırlı sayıda dernek üyesi ile bu faaliyetlerin yürütümü mümkün değildir. Dernek üyeliğinden maddi fayda beklenmez. "Derneğe üye olduğumda dernek bana ne fayda sağlayacak?" sorusunu hiç kimse kendisine sormamalıdır. Dernekler, manevi mutluluk veren organizasyonlardır. Uzun yıllar iletişim kuramadığınız bir arkadaşınızın bilgilerini bulduğunuzda, ne hissedersiniz? Bu bilginin değeri nedir?
 
Mezunlar organizasyonumuzun yaşaması için derneğimize üye olunuz, bağışda bulununuz. Diğer mezunlarımızın üye olmasını sağlayınız