Kurucu Üyeler

KURUCU ÜYELER

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mezunları arasındaki sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri arttırmak, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak, üyeler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, öğrenci ve mezunların sorunları ile ilgilenmek ve üniversitemizin tanıtımına, sosyal, kültürel ve bilimsel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 25 Mayıs 2002 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mezunları Derneği (OGÜMED) kurulmuştur.

Erkan VARDARELİ
 • Üniversite: İstanbul Üniversitesi
 • Birim: Tıp Fakültesi
 • Dönem: 1976-1982
Varol ŞAHİNTÜRK
 • Üniversite: Anadolu Üniversitesi
 • Birim: Tıp Fakültesi
 • Dönem: 1985-1991
 • İşyeri Adı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Adresi: Tıp Fak. Meşelik Kampüsü Histoloji Emb. ABD
Adnan KONUK
 • Üniversite: Anadolu Üni.
 • Birim: email
 • Bölüm: Maden Müh. ABD
 • Dönem: 1983-1988
 • İşyeri Adı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Adresi: MMF Meşelik Kampüsü Maden Müh. Böl.
Emin KAHYA
 • Üniversite: Anadolu Üniv.
 • Birim: Müh.Mim.Fak.
 • Bölüm: Endüstri Müh. Böl.
 • Dönem: 1979-1983
 • İşyeri Adı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Nurullah UÇKUN
 • Üniversite: Anadolu Üniv.
 • Birim: İk.İd.Bil.Fak.
 • Bölüm: İşletme
 • Dönem: 1985-1989
 • İşyeri Adı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Adresi: İk.İd.Bil. Fak. Meşelik Kampüsü İşletme Böl.
Özlem UZUN
 • Üniversite: Anadolu Üniversitesi
 • Birim: İk.İd.Bil. Fak.
 • Bölüm: İşletme
 • Dönem: 1987-1992
 • İşyeri Adı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Adres: İk.İd.Bil. Fak. Meşelik Kampüsü İşletme Böl.
Veysel YILMAZ
 • Üniversite: Anadolu Üniv.
 • Birim: Fen Edebiyat Fak.
 • Bölüm: İstatistik Bölümü
 • Dönem: 1984-1988
 • İşyeri Adı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Adresi: FEF Meşelik Kampüsü İstatistik Bölümü
Arzu PINARBAŞI
 • Üniversite: Anadolu Üniv.
 • Birim: Fen Edebiyat Fak.
 • Bölüm: Kimya Bölümü
 • Dönem: 1982-1986
 • İşyeri Adı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Adresi: FEF Meşelik Kampüsü İKimya Bölümü